Grupy młodsze

 

Czas

Forma aktywności

06:00-07:00

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,

07:00-08:15

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi. Obserwacja dzieci, korygowanie i wspomaganie rozwoju.

08:15-08:30

Poranne zabawy ruchowe.

Czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe w łazience, przygotowanie do I śniadania

08:30-09:00

I śniadanie, kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania przy stole. Czynności higieniczne w łazience.

09:00-09:20

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Rozwijanie różnych sfer edukacyjnych: polonistycznych, matematycznych, plastycznych, muzycznych, przyrodniczych.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne: j. angielski, rytmika.

09:20-10:00

Zabawy dowolne w poszczególnych kącikach zainteresowań z uwzględnieniem predyspozycji dzieci.

10:00-10:45

Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, wycieczki.

10:45-11:00

Czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe w łazience. Przygotowanie do II śniadania.

11:00-11:30

II śniadanie, kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania przy stole. Czynności higieniczne w łazience. Przygotowanie do odpoczynku.

11:30-12:30

Odpoczynek przedobiedni. Kształtowanie samodzielności w trakcie przebierania odzieży. Czas relaksu: słuchanie melodii relaksacyjnych, bajek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD.

12:30-13:00

Czynności samoobsługowe po odpoczynku.

Przygotowanie do obiadu.

13:00-13:30

Obiad, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania przy stole, nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami, poznawanie zasad dobrego odżywiania się.

13:30-14:00

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub zaproszonych gości.

14:00-14:30

Zajęcia dodatkowe: piłka nożna, szachy, tańce.

14:30-17:00

Organizowanie różnorodnych zabaw, zachęcanie do podejmowania różnorodnej aktywności w sali lub na świeżym powietrzu. Praca dydaktyczno-wychowawczo-wyrównawcza oraz indywidualna w sali lub na świeżym powietrzu, praca z dzieckiem zdolnym.

Porządkowanie sali po skończonej zabawie.

Rozchodzenie się dzieci, utrwalanie nawyku kulturalnego zachowania.

 

 

Grupy starsze

 

Czas

Forma aktywności

06:00-07:00

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,

07:00-08:15

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi. Obserwacja dzieci, diagnozy gotowości szkolnej, korygowanie i wspomaganie rozwoju.

08:15-08:30

Poranne zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

Czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe w łazience, przygotowanie do I śniadania, pełnienie dyżurów.

08:30-09:00

I śniadanie, kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania przy stole. Czynności higieniczne w łazience.

09:00-09:45

I zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Rozwijanie różnych sfer edukacyjnych: polonistycznych, matematycznych, plastycznych, muzycznych, przyrodniczych.

09:45-10:15

Zabawy dowolne w poszczególnych kącikach zainteresowań z uwzględnieniem predyspozycji dzieci.

10:15-10:45

Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, wycieczki.

10:45-11:00

Czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe w łazience. Przygotowanie do II śniadania.

11:00-11:30

II śniadanie, kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania przy stole. Czynności higieniczne w łazience, pełnienie dyżurów.

11:30-12:00

II zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Rozwijanie różnych sfer edukacyjnych: polonistycznych, matematycznych, plastycznych, muzycznych, przyrodniczych.

12:00-12:30

Zajęcia dodatkowe bezpłatne: j.angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia.

12:30-12:45

Zabawy swobodne

12:45-13:00

Czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe w łazience. Przygotowanie do obiadu.

13:00-13:30

Obiad, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania przy stole, nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami, poznawanie zasad dobrego odżywiania się, pełnienie dyżurów.

13:30-14:00

Czas relaksu: słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub zaproszonych gości.

14:00-14:30

Zajęcia dodatkowe: piłka nożna, szachy, tańce.

14:30-17:00

Organizowanie różnorodnych zabaw, zachęcanie do podejmowania różnorodnej aktywności w sali lub na świeżym powietrzu. Praca dydaktyczno-wychowawczo-wyrównawcza oraz indywidualna w sali lub na świeżym powietrzu, praca z dzieckiem zdolnym.

Porządkowanie sali po skończonej zabawie.

Rozchodzenie się dzieci, utrwalanie nawyku kulturalnego zachowania.