Zajęcia dodatkowe decyzją Urzędu Miasta Poznania odbywają się bezpłatnie.

Dotacja została wykorzystana na opłacenie zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci.

Zajęcia dodatkowe odbywają się w wymiarze: 2x w tygodniu język angielski 2x w tygodniu rytmika 1 x w tygodniu zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 5-6- letnich 1x w tygodniu zajęcia z logopedii 2 x w tygodniu religia

Dbamy o indywidualny rozwój dzieci, we własnym rytmie z wykorzystaniem wrodzonych predyspozycji, pobudzając do rozwijania swoich pasji i uzdolnień, dlatego proponujemy naszym podopiecznym zajęcia dodatkowe.