DYREKTOR


mgr Ilona Dzikowska

 

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr Izabela Nowacka

 

NAUCZYCIELE


WYCHOWAWCY GRUP


mgr Ilona Dzikowska
mgr Monika Gniatkowska
mgr Magdalena Gierak – Pysklak
mgr Izabela Nowacka
mgr Ewa Pierzchała
mgr Sara Rajewska
mgr Małgorzata Sobańska
mgr Dorota Ruszkowska - Stopa
mgr Agata Wojdak
mgr Monika Zajkiewicz

 

SPECJALIŚCI


LOGOPEDA


mgr Olga Gładysz-Marczyńska


PSYCHOLOG


mgr Joanna Skrzypczak

 

POMOCE NAUCZYCIELI


Beata Budych
Magdalena Górecka
Magdalena Kaczmarek
Beata Sala
Małgorzata Straszewska
Anna Tomczak

 

 

ADMINISTRACJA

 


                                              SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI                                                                             INTENDENT

                 
                                           Anna Szułcik                                                                         Renata Sołtysik

 

 KUCHARKA                         POMOC KUCHARKI                                 PRACOWNIK GOSPODARCZY

                                 
                                           Dorota Puk                  Magdalena Kędziora                            Grzegorz Leśniewski

 

 


 Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie kierunkowe do pracy z dziećmi, ale nieustannie się kształcą uczestnicząc w kursach, warsztatach, szkoleniach.

Naszym głównym celem jest wychowanie dziecka w duchu tolerancji, otwartego na potrzeby własne i innych, wrażliwego na świat natury i doznania artystyczne, poszukującego wiedzy i odpowiedzi na nurtujące go pytania. Pobudzamy u dzieci ciekawość i zachęcamy do nieustannego działania poprzez różne aktywności.

Naszym wychowankom zapewniamy warunki do wszechstronnego rozwoju w bezpiecznej przestrzeni, przyjaznej atmosferze, pod kierunkiem wykwalifikowanego personelu, traktującego swój zawód jako misję, pełnego empatii i ciepła. W codziennej pracy wykorzystujemy różnorodne metody i formy, w tym nowatorskie i aktywizujące. Działamy aktywnie, tworzymy własne projekty, uczestniczymy w konkursach, przeglądach, olimpiadach i projektach zewnętrznych, współpracujemy z wieloma instytucjami.